Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η εταιρία CARDET διοργάνωσε την πρώτη ομάδα εστίασης (14 Φεβρουαρίου 2014) σχετικά με την υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων, τοπικών αρχών και διάφορων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων όπως:

 • Υπηρεσία Ασύλου
 • Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 • Ταμεία Αλληλεγγύης
 • Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Αστυνομία Κύπρου)
 • Δήμος Αγίου Δομετίου
 • Δήμος Λευκωσίας
 • Caritas Κύπρου
 • Hope of the Children

Έγινε σύντομη παρουσίαση του έργου και των στόχων του και ζητήθηκε η συμβολή των συμμετεχόντων. Ακολούθως, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνουν οι μετανάστες πριν και μετά την αναχώρηση τους, για την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακείμενες τροποποιήσεις της νομοθεσίας όσο αφορά τον τομέα της υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής.

Αναλυτικότερα συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 • Νομοθεσία για Εθελούσιες Επιστροφές στην Κύπρο
 • Επαναπατρισμός και στατιστικά δεδομένα που αφορούν την Κύπρο σε θέματα επιστροφών.
 • Έλλειψη εμπιστοσύνης από ΥΤΧ προς στις αστυνομικές αρχές Δίκτυο
 • Ταξίδι στο εξωτερικό – καλές πρακτικές

Additional information