Συνοπτική Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Ενότητας

ΤίτλοςΕνότητας:

Εκπαίδευση Λειτουργών Κρατικών Υπηρεσιών για γιατην αποτελεσματική Διαχείριση Εθελούσιων Επιστροφών

Εκπαιδευτές:

Στέφανος Σπανέας, Δέσποινα Κοχλιού,  Αγαμέμνονας Ζαχαριάδης

Διάρκεια:

4 ώρες

Ημ/νίαδιεξαγωγής:

Δευτέρα,04/05/2015

Ώραεφαρμογής:

09:30 –13:00

Χώροςδιεξαγωγής:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αίθουσα Μ115

Γλώσσαδιδασκαλίας:

Ελληνική

Σκοπός εκπαιδευτικής ενότητας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο CARDET, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί τη «Δράση: Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών» και αναφέρεται στη συνέχιση του συγκεκριμένου δικτύου σκοπός του οποίο είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών, δημόσιων λειτουργών τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών οργανώσεων ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για βιώσιμες εθελούσιες επιστροφές. Επίσης, σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να εδραιωθεί η οικοδόμηση (η οποία ήδη άρχισε από την προηγούμενη φάση της Δράσης) μιας ευρύτερης συνεργασίας με άλλες χώρες.

Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης στόχευσης του δικτύου για τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους οργανισμούς και της εφαρμογής της δράσης διοργανώνεται το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη δημιουργία αποτελεσματικών οργανωτικών δομών και ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων που πρέπει να έχουν οι λειτουργοί Κρατικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών μεταναστών. Ο απώτερος σκοπός του σεμιναρίου είναι η άμεση ενημέρωση των λειτουργών

Πιο συγκεκριμένα μέσα από το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι πιο κάτω ενότητες:

 • Επεξήγηση Ορισμών Εθελούσιων Επιστροφών.
 • Νομοθετικό Πλαίσιο (Εθνικοί νόμοι και Ευρωπαϊκές οδηγίες) για Εθελούσιες Επιστροφές.
 • Βασικές Αρχές Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών.
 • Μοντέλα Κάλων Πρακτικών σχετικά με προγράμματα εθελούσιων Επιστροφών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Εντοπισμός και διαχείριση υποψηφίων για Εθελούσια Επιστροφή.
 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στο στάδιο της προετοιμασίας Επιστροφών.

«Εκπαίδευση Λειτουργών Κρατικών Υπηρεσιών για για τηναποτελεσματική Διαχείριση ΕθελούσιωνΕπιστροφών»

Ημερομηνία: 04/05/2015

Χώρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αίθουσα: Μ115

Ώρα: 9:30 - 13:00 

Ώρα

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

09:15 –09:30

Εγγραφές

09:30 –09:45

Καλωσόρισμα

 • Παρουσίαση Προγράμματος
 • Παρουσίαση Πλατφόρμας

09:45 –11:00

 • Επεξήγηση Ορισμών ΕθελούσιωνΕπιστροφών.
 • Νομοθετικό Πλαίσιο (Εθνικοί νόμοι και Ευρωπαϊκές οδηγίες)για ΕθελούσιεςΕπιστροφές.
 • Βασικές Αρχές Υποβοηθούμενων ΕθελούσιωνΕπιστροφών.
 • Μοντέλα Κάλων Πρακτικών σχετικά με προγράμματαεθελούσιων Επιστροφών που εφαρμόζονται στην ΕυρωπαϊκήΈνωση.

 

11:00 –11:30

Διάλλειμα

11:30 –12:45

 • Εντοπισμός και διαχείριση υποψηφίων για ΕθελούσιαΕπιστροφή.
 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στο στάδιο τηςπροετοιμασίας Επιστροφών.

12:45 13:00

Συζήτηση –Συμπεράσματα

 

Φόρμα Εγγραφής

Additional information