Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο CARDET, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί τη «Δράση: Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών» και αναφέρεται στη συνέχιση του συγκεκριμένου δικτύου σκοπός του οποίο είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών...

The University of Nicosia in collaboration with the research centre CARDET,  with the co-financing of European Returns Fund and the Republic of Cyprus, have undertaken the extension of the Action with the title “Multilateral Network of Different Countries on issues of Migrants Assisted Voluntary Returns” within the Action (No. 2), (Priority 3 - Action 3.3.1  Annual Programme 2013).

O Δήμος Αγίου Αθανασίου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο CARDET, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί τη Δράση: «Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών» Σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών...

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο CARDET, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί τη «Δράση: Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών» και αναφέρεται στη συνέχιση του συγκεκριμένου δικτύου σκοπός του οποίο είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών...

Check out the e-Library section EMN- EU Country reports on AVRR and Entry Bans. In this section you will find various studies focused on the use of entry bans and readmission agreements by Member States in their efforts to implement effective return policies, identifying any examples of good practice.

The University of Nicosia in collaboration with the research centre CARDET,  with the co-financing of European Returns Fund and the Republic of Cyprus, have undertaken the extension of the Action with the title “Multilateral Network of Different Countries on issues of Migrants Assisted Voluntary Returns” within the Action (No. 2), (Priority 3 - Action 3.3.1  Annual Programme 2013).

The Action aims to promote exchange of information and practices among European, Mediterranean and Third countries regarding migrants returning to their country of origin. The main purpose is to build a broader cooperation in developing effective, stable and continuous operational working relationships between governmental authorities and organisations enter the network to improve the quality of programs that apply on immigrants’ returns. The network is versatile, as it includes stakeholders from the entire range of services and disciplines related to the return and reintegration of TCNs in their countries of origin, as well as professionals from various hierarchical levels.

t

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CARDET και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, οργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο με επίκεντρο το θέμα των Εθελούσιων Επιστροφών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2014 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στη συνάντηση αναλύθηκε το ζήτημα των υποβοηθούμενων εθελουσίων επιστροφών και ιδιαίτερα τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας που περιλαμβάνει, όπως απορρέουν και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Περιληπτικά συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

Additional information