Αποστολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να παρέχει στους φοιτητές του εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, καθώς και την απαραίτητη στήριξη για την πραγμάτωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους στόχων, βοηθώντας τους να υιοθετήσουν ρόλους ευθύνης στο ραγδαία μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης.

 

Το CARDET είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός που εδρεύει στην Κύπρο, με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Το CARDET εξελίσσεται σε ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην περιοχή της Μεσογείου, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης στην εκπαίδευση, την καινοτομία, στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, καθώς και στα κοινωνικά θέματα. Μέσα στις δραστηριότητες του CARDET περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική μάθηση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επαγγελματική εξέλιξη, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η μάθηση μέσω κινητών συσκευών, και η έρευνα και αξιολόγηση.

Additional information